ชุดทำน้ำยาเช็ดล้อดำ

ชุดทำน้ำยาเช็ดล้อดำ

ส่วนประกอบ

1. กลีเซอรีน 1 กิโลกรัม ทำให้ยางดำเงางาม
2. TEA 500 กรัม ปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง
3. สารกันเสีย (CP) 10 ซีซี กันเสีย
4. น้ำสะอาด 2 กิโลกรัม -

 

ทำได้  3.51  กิโลกรัม

วิธีทำ
1. กวนน้ำสะอาด กับ TEA ให้ละลายเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วเติมกลีเซอรีน ลงไป แล้วกวนให้เข้ากัน    
2. เติมสารกันเสียลงไปกวนให้เข้ากันอีกครั้ง
3. บรรจุใส่ภาชนะที่เตรียมไว้
วิธีใช้
    เทน้ำยาลงบนฟองน้ำพอประมาณ แล้วเช็ดถูไปมาให้ทั่วยางรถก็ดำเงางามขึ้น
การเก็บรักษา : เก็บในที่มิดชิดห่างจากเด็ก อาหารและสัตว์เลี้ยง