สินค้าประเภท เคมีภัณฑ์/วัตถุดิบเคมี

ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
 F24 เคมีภัณฑ์ ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
NEOPELEX FS / LAS เคมีภัณฑ์ 
ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
เคมีภัณฑ์ N70
ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
Suntex เคมีภัณฑ์  N70 
ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
EXTRA SOFT หัวปรับผ้านุ่ม เข้มข้นเคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
ฟองเส้น TEXAPON OC-N เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
ฟองเม็ด EMAL 10G เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
N8000 เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
Plantacare1200 เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
Plantacare 2000 up Ecosense 3000  เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
CAPB เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง สารทำความสะอาดที่มีความระคายเคืองต่ำมีความอ่อนโยนต่อผิวเมื่อใช้ร่วมกับสารกลุ่ม Anionic Surfactants จะช่วยเสร
โซดาไฟ เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
โซดาไฟเกล็ด เคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
CDE เคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
 KD เคมีภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
หัวมุก เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
Tween 20 เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
NP9 เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
Cos NNL เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
COS NNP เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
AC เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
WAX AB เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
Lamesoft PO 65(ลามีซอฟท์) เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
LexFeel D5 เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
แอลกอฮอล์ 95% DEB95 เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
แอลกอฮอล์ 96% DEB96  เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
IPA  เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
PQ-7  Silk 700 สารทำความสะอาดที่ทำหน้าที่ให้ความนุ่มลื่นกับเส้นผม และผิว โดยจะทำหน้าที่แทนซิลิโคน ช่วยเคลือบเส้นผม
ให้นุ่มลื่น ปริมาณการใช้ที่แนะนำ 3 - 7%
PQ-10 เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
PEG - 400เคมีภัณฑ์ N70 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
Galsoft SCG เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
สารกันเสีย P10 เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
สารกันเสีย CP เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
สารกันเสีย 150 Biocide 150 เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
สารกันเสียธรรมชาติ Iscaguard SAP
สารกันเสียที่สามารถเข้ากันได้ดีในสูตร personal cares หรือในสตูรที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบ 
ปริมาณการใช้ที่แนะนำ 0.4 - 1.0%
TEA เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
ซิลิโคน KF995 เป็นซิลิโคนชนิดเบา สามารถระเหยได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับใช้ผสมในเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์
ดูแลเส้นผม
Dowanol DPMเคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
เกลือ / เกลือแห้งผงข้น เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
เกลือ/เกลือชื้นผงข้น เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
Lanette 16 TH เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
KALCOL 6098 เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
Kerabase LC เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
กรดมะนาว กรดซิตริก เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
ผงอัดกลีบ ผง PVP เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
ลาโนลิน Lanolin เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
OBA ผงฟอกนวล สารที่ใช้เพิ่มความขาว สว่าง ความสดใสใช้ใ ผลิตภัณฑ์ซักผ้า เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
คราม เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
ซิลิโคน 60% Silicone emulsion 60% เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง  เป็นสารจับกลิ่น ช่วยให้น้ำหอมติดทนนาน ไม่ระเหยเร็ว และให้ออกกลิ่นอย่างอ่อนโยนอย่างต่อเนื่อง ใช้ในผลิตภัณฑ
Encap เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำ เป็นสารจับกลิ่น ช่วยให้น้ำหอมติดทนนาน ไม่ระเหยเร็ว และให้ออกกลิ่นอย่างอ่อนโยนอย่างต่อเนื่อง ใช้ในผลิตภัณฑ์กลุ่มซักผ้าและปรับผ้านุ่ม
เกล็ดสบู่ใส (อินเดีย)สบู่ก้อนเซอแฟคเท้นใส เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
เกล็ดสบู่ขุ่น (อินเดีย)  สบู่ก้อนเซอแฟคเท้นขุ่น Galaxy SN 940 เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
สบู่กลีเซอรีนใส(มาเลเซีย) เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
สบู่กลีเซอรีนขุ่น (มาเลเซีย)  เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
สบู่กลีเซอรีนใส (ไทย) เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
สบู่กลีเซอรีนขุ่น (ไทย) เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
เมนทอล เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
การบูร เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
พิมเสน เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
ไขผึ้ง ใช้เป็น thickener ในครีม โลชั่น บัตเตอร์ ลิปบาล์ม ฯลฯ
ไขพาราฟิน ป็นส่วนผสมทำยาหม่อง ใช้ทาปาก-ผิว เพื่อลดความหยาบกร้าน(เพิ่มความชุ่มชื้น)
วาสลีน เป็นส่วนผสมในโลชั่นและเครื่องสำอาง สำหรับบำรุงผิว ลดการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิว
ผงทานาคา ช่วยลดผดผื่น ลดสิว ฝ้า รอยด่างดำต่างๆ  เคมีภัณฑ์ N70 Las50 ร้านเคมีภัณฑ์ ขายสารเคมี วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
น้ำมันแก้ว ไวท์ออย ป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียน้ำผ่านทางผิวหนัง และเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้กับผิวหนัง ป้องกันผิวหนังแห้ง
และลดการระคายเคืองผิวหนัง
น้ำมันระกำ เป็นตัวยาสำคัญในตำรับยานวดคลายกล้ามเนื้อ, แก้ปวดเมื่อยและเคล็ดขัดยอกทำให้คลายเส้น
น้ำมันยูคาลิปตัส คุณสมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์ และเป็นสารกระตุ้นช่วยขจัดความเหนื่อยล้า ฯลฯ และช่วยไล่แมลง
น้ำมันเปปเปอร์มิ้นต์ ช่วยให้รู้สึกเย็นสดชื่น ระงับความรู้สึกปวดหัว รักษาอาการหวัด บรรเทาอาการปวดไขข้อ
และลดอาการระคายเคืองผิว
น้ำมันมะกอกเป็นน้ำมันธรรมชาติที่สกัดจากผลของต้นมะกอก ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสบู่ และเครื่องสำอาง 
บำรุงผิวพรรณ เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิว
วิตามินอี Vitamin E เป็นสารกันหืน สารให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว ช่วยให้ผิวพรรณสดใส
วิตามินบี 3 Vitamin B3 เพิ่มความชุ่มชื่นแก่ผิว ปรับผิวให้ขาว สีผิวสม่ำเสมอ ลดสิวอักเสบ
วิตามินบี 5 Vitamin B5 ช่วยลดการอักเสบ ลดการเกิดสิวได้ เป็นตัวช่วยสมานแผลนั้นให้หายเร็วขึ้น การที่แผลหายเร็วขึ้น
Sokalan PA 25 DM 250 kg.
คุณสมบัติ : สารยับยั้ง และป้องกันคราบไหลย้อนกลับ
สบู่เจลลี่ สบู่กรีเซอรีนใสเนื้อเจลลี่สำเร็จรูป เหมาะสำหรับทำความสะอาดผิวหน้า และง่ายกระบวนการนำไปผลิต
Trilon B Powder สารจับประจุในน้ำป้องกันไม่ให้ประจุในน้ำ มารบกวนส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ รวมถึงช่วยให้สูตรมีความคงตัว สามารถเก็บได้ยาวนานขึ้น
Radia 7730 IPM เป็นสารช่วยละลายที่สามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางช่วยละลายส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยให้ผสมกันได้ดีขึ้น
Radia 7104 MCT Oil สารสกัดที่ได้จากมะพร้าวช่วยฟื้นฟูบำรุงผิวให้ชุ่มชื้น และช่วยลดการอักเสบของผิว
Jolee 7750 ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น และช่วยในการกระจายตัวของเม็ดสี ปริมาณการใช้ที่แนะนำ 0.5-2% ในการดูแลเส้นผมและ 1-20% ในผลิตภัณฑ์ดูแลผิว
ThaiOL1618 เป็นตัวผสานทำให้เสถียร (Emulsion stabilizer) และเพิ่มความชุ่มชื้น ปริมาณการใช้ที่แนะนำ 3%
Carbopol Ultrez-30 สารก่อเนื้อเจลประสิทธิภาพการทำงานสูง ใช้ได้ในช่วง pH กว้าง (4.0-12.0) ปริมาณการใช้ที่แนะนำ
0.1-0.2%
กรดแห้ง โซเดียมไบซัลเฟต เป็นสารที่ใช่ปรับสภาพค่า pH ในสระว่ายน้ำ
ผงชาร์โคล ผงถ่าน ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายและกระตุ้นให้เกิดการสร้างชั้นผิวใหม่ ลดความมัน เชื้อแบคทีเรีย ลดการเกิดสิว
สครับวอลนัท เม็ดสครับจากวอลนัท
สำหรับขัดและผลัดเซลล์ผิว เร่งการเกิดเซลล์ผิวใหม่ ให้ผิวนุ่ม
กลิตเตอร์ทอง Colorona Precious Gold สารแต่งสีทอง ใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
สารแต่งสีทอง ใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง สารแต่งสีเงิน ใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
สีเหลือง (NS9) สารแต่งสีที่ใช้ได้กับเครื่องสำอางทุกประเภท
สีม่วง (NS17) สารแต่งสีที่ใช้ได้กับเครื่องสำอางทุกประเภท
สีฟ้า (NS78) สารแต่งสีที่ใช้ได้กับเครื่องสำอางทุกประเภท
สีชมพู(80191)สารแต่งสีที่ใช้ได้กับเครื่องสำอางทุกประเภท
สีแดง(NS5) สารแต่งสีที่ใช้ได้กับเครื่องสำอางทุกประเภท
สีเขียว(NS13) สารแต่งสีที่ใช้ได้กับเครื่องสำอางทุกประเภท
สีม่วงสะท้อนแสง(Allzarine Purple Ext) สารแต่งสีที่ใช้กับเครื่องสำอางทุกประเภท ยกเว้นเครื่องสำอางที่สัมผัสกับเยื่อบุอ่อน
Aculyn88 เป็นสารเพิ่มความข้นหนืดผลิตภัณฑ์จำพวกแชมพู ครีมนวดผม ครีมอาบน้ำ และผลิตภัณฑ์ครีม โลชั่น
ฟองน้ำ สารลดแรงตึงผิวที่มีคุณสมบัติหลักในการเพิ่มฟองได้อย่างดี อยู่ในรูปแบบของเหลวทำให้ละลายง่าย เมื่อลงในสูตรต่างๆ
ฟองแท่ง สารลดแรงตึงผิวที่มีคุณสมบัติหลักในการเพิ่มฟองได้อย่างดี อยู่ในรูปของแข็งมีลักษณะเป็นเส้นให้ความเข้มข้นสูงกว่าแบบของเหลว
EMAL AD - 25 เป็นสารลดแรงตึงผิว ที่มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดดี การระคายเคืองต่ำ นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และน้ำยาทำความสะอาด
กลีเซอรีนน้ำ มีคุณสมบัติเป็นสารกักเก็บและดูดความชื้นสู่ผิว ช่วยการทำละลาย และเป็นสารหล่อลื่น นิยมใช้ในเครื่องสำอาง
ไพน์ออยล์ น้ำมันสน ใช้เป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง น้ำมันหอมระเหย มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ ช่วยบำรุงผิว
และลดความเครียด
RC มีคุณสมบัติของสารลดแรงตึงผิว และใช้ในผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อ