Products

สินค้าของเรา แบ่งเป็น 4 ประเภท

รับผลิตOEM เครื่องสำอาง น้ำยาทำความสะอาด
รับผลิตOEM เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบเครื่องสำอาง และรับจ้างผลิตเครื่องสำอาง
สินค้าจัดชุด ชุดทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม
น้ำยาทำความสะอาดชิวลี่